Contact & Tarieven

Wil je een afspraak maken of heb je nog vragen aan de hand van het lezen van de website, bel of mail me. Tijdens de behandelingen ben ik niet in de gelegenheid te telefoon te beantwoorden. Als je een boodschap achterlaat dan bel ik je z.s.m. terug.

Er worden extra maatregelen getroffen in het kader van infectie preventie COVID 19. Deze regels zijn opgesteld in het protocol door de koepelorganisatie. Voorafgaande aan de afspraak zal ik een paar vragen stellen en je van deze maatregelen op de hoogte stellen via de mail.

Openingstijden:

Maandag en woensdag 13.30-17.00
Dinsdag en donderdag 09.00-17.00
Vrijdag 09.00-12.00

 

Contactgegevens:

Tel. 06 – 231 267 82
E-mail:  info@annemiekeblom.nl

Adres van de praktijk:


Van Ewijckspad 24
1761 JN Anna Paulowna

Er is gelegenheid tot parkeren op het oprit naast het huis of in de parkeerhavens in de straat.

Grotere kaart weergeven

Tarieven

1e  consult inclusief intake     € 60,-  (duur 1,5 uur)

Vervolgbehandeling               € 45,-   ( duur 1 uur)

Bach Bloesem remedie          €   5,-

Het annuleren van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden doorgegeven anders wordt het consult in rekening gebracht.

Van elke behandeling ontvang je een factuur. Deze kan contant worden voldaan na de behandeling of door het bedrag over te maken op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van een behandeling van een erkende natuurgeneeskundig therapeut.
Dit is afhankelijk van het aanvullend pakket.

Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

Aansprakelijkheid en klachten

Heel Natuurlijk heeft een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij geschillen met de therapeut (indien cliënt en therapeut niet tot een oplossing komen) kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG. Deze commissie zal bemiddelen tussen therapeut en cliënt. Mocht de bemiddeling van de VBAG klachtencommissie niet tot een oplossing leiden kan de cliënt zich wenden tot de RBCZ/TCZ, welke onafhankelijk tuchtrecht uitspreekt.

Heel Natuurlijk is aangesloten bij:
» Stichting Tucht Complementaire zorg (TCZ)
» Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)
» Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ)
» Nederlandse vereniging voor Voetreflextherapeuten (NVVT)

vbaclogo

 

 

 

 

 

 

Gegevens Heel        Natuurlijk:
Licentie VBAG 21511006
Licentie RBCZ 912045R
KvK nr. 64010899